Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Správce osobních údajů Společnost ECTES, spol. s r.o. se sídlem Purkyňova 2120/26, Brno – Královo Pole, IČ: 60712473, DIČ: CZ60712473, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 15732, (dále jen „správceʺ) Vás tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPRʺ v souladu s čl. 12 GDPR.
 2. Zdroje osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  1. Osobní údaje, které nám poskytnete: - registrací v našem internetovém obchodě - objednávkou - přihlášením k novinkám (newsletterům)
  2. Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete - objednávkou s doručením třetí osobě
   Poskytnete-li nám osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností dotyčnou osobu informovat a zajistit si její souhlas s tímto prohlášením.
  3. Osobní údaje získané z veřejně přístupných rejstříků a seznamů Pro ověření nebo opravu údajů můžeme využít údaje získané z veřejně přístupných rejstříků (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, mapy).
  4. Osobní údaje, které získáváme jiným způsobem Návštěvou webových stránech můžeme shromažďovat určité informace, jako je např. IP adresa, datum přístupu, webový prohlížeč. Dále také můžeme zpracovávat informace o Vašem chování na našich webových stránkách. Tyto informace jsou anonymizovány, a nelze je proto přiřadit ke konkrétní osobě.
  5. Cookies Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vaše zařízení při procházení webových stránech. K používání Cookies nám dáváte souhlas prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Používáme technická, funkční a analytická cookies.
 3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  1. adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné identifikaci (např. jméno a příjmení, titul, název firmy, fakturační adresa, IČ a DIČ číslo)
  2. kontaktní informace (např. email, webové stránka, telefon a fax, dodací adresa)
  3. popisné údaje (např. bankovní spojení)
  4. webové přístupové údaje - registrační email a heslo (zahashováno algoritmem BCRYPT)
 4. Účel zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme hlavně z důvodu:
  1. Nákup zboží: identifikace jako kupujícího pro realizaci a doručení objednávky zboží, provedení nezbytných účetních operací (faktura, platba), a ke komunikaci s Vámi Tyto údaje jsou zpracovávány na základě plnění smlouvy.
  2. Uživatelský účet: Ve Vašem uživatelském účtu vedeme historii Vašich objednávek, možnost uložit si Vaše oblíbené položky pro snadnější objednávání. Tyto údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.
  3. Marketing (zasílání newsletterů): Můžeme Vám zasílat emailová obchodní sdělení včetně nabídky zboží. Z odběru se můžete odhlásit v nastavení Vašeho uživatelského účtu, popř. emailem či telefonicky. Tyto údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.
  4. Provádění analýz: Pomocí analýz a měření, jak jsou naše stránky používány, s cílem zlepšit a nabízet relevantnější obsah. Pro analýzu, měření či optimalizaci můžeme využívat nástroje pro testování (např. Google Analytics). Tyto údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, respektive na základě oprávněného zájmu správce.
  5. Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: Z důvodu uplatnění práv a právních nároků (např. v případě neuhrazené pohledávky). Dále z důvodu plnění zákonných poviností a pro účely kontroly prováděné orgánem veřejné moci. Tyto údaje zpracováváme na základě ochrany práv správce a plnění zákonných povinností správce.
 5. Příjemci osobních údajů Vaše osobní údaje předáváme v těchto případech:
  1. Doručení zboží - přepravce: Zvolenému přepravci předáváme údaje jako je Vaše jméno a příjmení, dodací adresu, popř. email a telefon pro potřeby kontaktování a informování o doručení. Pokud je zvolená úhrada dobírkou, pak i částku, kterou je třeba při převzetí uhradit.
  2. Technický provoz, analýzy, marketing Osobám, které pro nás zajišťují technický provoz našich služeb, či provádění analýz a měření návštěvnosti a optimalizaci webových stránek, provozovatelům reklamních systémů v souvislosti s reklamou a rozesíláním obchodních sdělení.
  3. Ochrana práv správce V případě vymáhání našich práv mohou být Vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi nebo inkasním agenturám za účelem vymáhání neuhrazené pohledávky).
  4. Státní orgány Státním aj. orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy jsme povinni Vaše osobní údaje předat.
  Všechny výše uvedené subjekty jsou vázany povinnou mlčenlivostí a Vaše osobní údaje nesmějí použít k žádnému jinému účelu, než ke kterému byli zpřístupněny.
 6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů Zpracování Vašich osobních údajů provádí správce v jeho provozovně pověřenými zaměstnanci. Ke zpracování dochází přostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem. Za tímto účelem jsme přijali bezpečnostní opatření jak technického, tak i organizačního rázu. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů.
 7. Doba zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb nebo po celou dobu trvání našeho vzájemného obchodního vztahu a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování, a po dobu, která je vyžadována příslušnými platnými předpisy bez ohledu na Váš souhlas.
 8. Práva subjektů údajů Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo odvolat svůj souhlas, právo na blokování, opravu, doplnění nebo vymazání osobních údajů, právo na přenositelnost, právo na omezení, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání.
  1. Změna a oprava Vaše osobní údaje můžete změnit ve Vašem uživatelském účtu, popř. se můžete odhlásit z odebírání obchodních sdělení. Případně můžete požádat o změnu emailem nebo telefonicky. Pro urychlení však doporučujeme provést úpravy ve Vašem uživatelském účtu. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystavené faktuře. Údaje na faktuře je možné změnit jen dokud nikdo zboží nepřevzal a faktura není uhrazená.
  2. Přístup Na Vaši žádost Vám zašleme Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Zároveň máte právo na přístup k informacím jako je účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci Vašich osobních údajů, kterým byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás.
  3. Odvolání souhlasu Váš udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat na webu, emailem či telefonicky. Odvolání souhlasu se nedotkne zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na jiném právním základu (plnění smlouvy, právní povinnosti, jiné důvody dle platných právních předpisů).
  4. Výmaz Na Vaši žádost Vaše údaje vymažeme, kromě údajů na již vystavených dokumentech, které dle zákona musíme uchovávat (např. faktura, opravný daňový doklad). Vaše žádost může být odmítnuta např. z důvodu neuhrazené pohledávky či jinému probíhajícímu řízení.
  5. Vznesení námitky Máte právo vzněst námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu správce.
  6. Podání stížnosti Pokud se domníváte, že došlo k údajnému porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu - Úřad pro ochranu osobních údajů.
   Budeme však rádi, pokud budete řešit nejprve s námi.
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2020 a jsou veřejně přístupné na webové stránce správce.